Hoppa till innehåll

Projekt

Biofertilizers effekter på jord, växt och grödor

Målet med projektet är att försöka mäta vilka effekter en enkel biofertilizer har i odlingssammanhang. Hur påverkas grödorna? Vad händer med jorden grödorna odlas i? Kan vi smaka någon skillnad? Vår förhoppning är att samla in siffror utifrån avkastning, analyser, sockerinnehåll i växtsaft, jordanalyser och analyser av grödor.

En biofertilizer är en biostimulant, som utöver mikroliv även inkluderar näringsämnen. Biofertilizern som vi kommer utvärdera är såpass enkel att framställa att man själv utan större problem kan framställa den hemma.

Receptet vi använder är "open source" och kommer ursprungligen från en receptsamling sammanställd Gerry Gillispie. Vi gillar att det är open source och har för avsikt att även publicera resultaten på samma sätt.

Projektet är ett samarbete mellan handelsträdgårdarna Branseröds gård, Timmervikens Skafferi och Vävra Köksträdgård. Projektledning står undertecknad för.

Handelsträdgårdarna kommer använda sig av biofertilizern och samla in data och utföra analyser under säsongen, vilket kommer mynna ut i en rapport efter säsongens slut.

Projektet möjliggörs av Leader Södra Bohuslän och finanseras av Jordbruksverket och EU.

Nu är fallstudien klar! Rapporten i sin helhet hittar man här.

Här är ett YouTube-klipp som visar hur man framställer biofertilizern och här är ett annat för att framställa mjölksyrabakteriekulturen som användes i studien.

Mjölksyrabakteriekulturen kan också användas till annat t.ex kompostinokulant.

Logo LEADER_SODRABOHUSLAN_Farg+vit
Leader-EU